Phiên giải trình về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Sáng ngày 17/5/2019, Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh tổ chức phiên giải trình về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND huyện Kỳ Anh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó trưởng Ban kinh tế HĐND tỉnh; Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện các ban, ngành liên quan; tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND và Chủ tịch 21 xã trong toàn huyện. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 17/5/2019, Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh tổ chức phiên giải trình về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND huyện Kỳ Anh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó trưởng Ban kinh tế HĐND tỉnh; Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện uỷ; Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Xuân Thuỷ, UVBTV, phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện các ban, ngành liên quan; tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND và Chủ tịch 21 xã trong toàn huyện.

Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội  nghị

Đại biểu tham dự

Trong thời gian qua công tác giải quyết và trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, qua báo cáo của Thường trực HĐND huyện thì ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, thứ 7 HĐND huyện khóa XIX có 94 nội dung, đến nay đã có 26 nội dung được giải trình cung cấp thông tin, 15 nội dung đã giải quyết, 34 nội dung đang giải quyết, 19 nội dung đang phối hợp giải quyết. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì tỷ lệ các ý kiến cử tri được giải quyết dứt điểm chiếm tỷ lệ không lớn (15.95%), các ý kiến chủ yếu được trả lời bằng hình thức giải trình, cung cấp thông tin. Cá biệt có nhiều ý kiến cử tri đề nghị nhiều lần, qua nhiều kỳ họp, thậm chí có ý kiến qua 2 nhiệm kỳ HĐND huyện. Việc phối hợp giữa các ngành, các địa phương thiếu chặt chẽ, thiếu quyết liệt.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần phải giải trình, làm rõ, tìm ra giải pháp, lộ trình giải quyết.

Đại biểu thảo luận

Phát biểu tại phiên giải trình đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bùi Quang Hoàn, tiếp thu đầy đủ các nội dung, ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng ban có liên quan xem xét để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Đ/c Bùi Quang Hoàn-Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Kết luận phiên giải trình đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để theo đến cùng những vấn đề mà cử tri kiến nghị, Thường trực HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu HĐND bám sát mục đích, yêu cầu các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời, đề nghị UBND huyện, các phòng, ban, ngành liên quan và các địa phương giải trình rõ, thẳng vào vấn đề mà đại biểu quan tâm, trong đó làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình cụ thể, có biện pháp khắc phục./.


Thuý Nga, Anh Đức