Tọa đàm chuyên đề “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đảng ủy xã Kỳ Văn vừa đã tổ chức buổi Tọa đàm “Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự có đồng chí Trần Đình Gia đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư huyện ủy; Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận huyện ủy; thành viên Đoàn công tác 979 chỉ đạo xã Kỳ Văn.

Đảng ủy xã Kỳ Văn vừa đã tổ chức buổi Tọa đàm “Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự có đồng chí Trần Đình Gia đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư huyện ủy; Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận huyện ủy; thành viên Đoàn công tác 979 chỉ đạo xã Kỳ Văn.

Đ/c Hoàng Trọng Lý - HUV, Bí thư đảng ủy xã Kỳ Văn phát biểu tại buổi tọa đàm

Đại biểu tham dự

Sau hơn 2 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, và các văn bản quy định, hướng dẫn trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trách nhiệm người đứng đầu, đã có những kết quả đáng ghi nhận, xây dựng, cũng cố khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đoàn thể từ xã đến thôn được phát huy từng bước đổi mới phương pháp, phong cách từng hướng cụ thể, gần dân lắng ngghe tâm tư nguyện vọng, tuyên truyền giải thích và giải quyết các kiến nghị của ngưởi dân.

Tại buổi tọa đàm, các đảng viên đã tập trung thảo luận về việc triển khai thực hiện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, đổi mới trong tác phong lãnh đạo và làm việc.

Đ/c Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư huyện ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy xã Kỳ Văn đã đạt được trong  thời gian qua, đồng thời đông chí nhấn mạnh trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt hiệu quả chỉ thị 05 của bộ chính trị. Phát huy vai trò người đứng đầu tại địa phương để tạo sự lan tỏa trong trong phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng Kỳ Văn sớm trở thành xã nông thôn mới.


Trung Anh