UBND huyện: Họp giao ban 10 tháng đầu năm 2019

Sáng ngày 31/10, UBND huyện Kỳ Anh tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2019. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo UBND, Ủy viên UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Lãnh đạo Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê huyện và chủ tịch UBND các xã. Các đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Xuân Thủy, UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc hội nghị.

Đánh giá, ra soát chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2019 đến tại thời điểm nay huyện Kỳ Anh đã đạt 14/24 chỉ tiêu; trong đó có 07/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chiếm 64%; có 7/14 chỉ tiêu đạt từ 70% đến 99%, chiếm 36%; về thu ngân sách trên địa bàn đạt 125/152 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch cả năm, bằng 92% so với cùng kỳ; về công tác xử lý đơn thư, khiếu nại đã giải quyết 35/43 đơn, số còn lại đang giải quyết; tổ chức tiếp 86 lượt với 236 công dân; về xây dựng nông thôn mới bình quân đạt 16,7 tiêu chí; những xã đăng ký về đích năm nay đạt 15 đến 18 tiêu chí, 5 xã đạt 12 đến 14 tiêu chí; 1 xã đạt dưới 12 tiêu chí; bên cạnh những tiêu chí đã đạt thì vẫn còn một số tiêu chí gặp nhiều khó khăn như: cơ sở vật chất văn hóa, thông tin truyền thông, môi trường, khu dân cư mẫu, vườn mẫu, trường học..

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tiến hành thảo luận một số nội dung như: những khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; công tác giao đất và hồ sơ đấu giá đất; khó khăn trong rà soát hộ nghèo; quản lý hoạt động về xuất khẩu lao động; công tác xử lý đơn thư; chế độ bảo trợ xã hội; cấp phép xây dựng; tình trạng thiếu cán bộ, công chức, viên chức ở cấp huyện và cấp xã; công tác cải cách hành chính còn tồn tại nhiều vấn đề báo động; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; tình hình về an ninh trật tự, an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng; chuẩn bị đầy đủ các nội dung để tổ chức kỳ họp HĐND huyện cuối năm...

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong những tháng cuối năm phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong đó tập trung thu ngân sách; các xã về đích nông thôn mới năm nay soát xét lại các tiêu chí, tổ chức đợt cao điểm để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM; tập trung phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; rà soát hộ nghèo đảm bảo chính xác, công bằng, đúng đối tượng; rà soát số lao động người Kỳ Anh tại nước ngoài, đặc biệt là lao động không hợp pháp; kiểm tra các cơ sở xuất khẩu lao động trên địa bàn, nếu không đủ điều kiện kịp thời xử lý; tập trung giải ngân chi ngân sách.

Đ/c Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị

Đồng chí yêu cầu thời gian này cần tập trung thi tuyển viên chức nghành giáo dục tránh tình trạng hồ sơ ảo hoặc thí sinh nộp hồ sơ không tham gia thi; rà soát bổ nhiệm giáo viên quản lý tại các trường học còn thiếu gắn với việc chỉ đạo bàn giao các hiệu trưởng vừa luân chuyển; tích cực tuyển các y, bác sỹ làm việc tại trung tâm y tế theo đề án; triển khai công tác kiểm tra pháo nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông; xử lý các vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở đặt biệt là xử lý đơn thư, khiếu nại; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, yêu cầu cán bộ nói đi đôi với làm, làm việc phải có hiệu quả, nhiệt tình, tâm huyết, phát huy trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, người đứng đầu./.


Lan Ánh - Phạm Tuấn