Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kỳ Anh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019

Ngày 07/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kỳ Anh đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019. Dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí Hoàng Anh Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện.
Đ/c Lê Mã Lương, Chủ tịch UB MTTQ huyện khai mạc lớp tập huấn

Trong thời gian 1 ngày, hơn 150 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, Trưởng Ban mặt trận các khu dân cư đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trực tiếp truyền đạt các nội dung chính: Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh, Nghị quyết 11-NQ/TU; Công tác giám  sát và phản biện xã hội, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát và đầu tư cộng đồng; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị thế giới và khu vực; biển đảo; vị thế Việt nam trên chính trường Quốc tế.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn
Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh phổ biến các nội dung

Thông qua lớp bồi dưỡng lần này giúp đội ngũ làm công tác mặt trận từ huyện đến cơ sở tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích, cần thiết trong thực hiện công tác chuyên môn. Đồng thời nắm vững, cập nhật những kiến thức cơ bản về Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp, nghiệp vụ công tác mặt trận để áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, đáp ứng được yêu cầu tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đ/c Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại lớp tập huấn

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vị trí quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận, tăng cường đại đoàn kết toàn dân. Do đó, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác Mặt trận là hết sức cần thiết và đòi hỏi khách quan. Sau đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, đội ngũ cán bộ mặt trận ở huyện Kỳ Anh cần có sự thay đổi, nội dung, nhiệm vụ mới đòi hỏi mỗi cán bộ phải nắm rõ và nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Lớp tập huấn này sẽ giúp cho cán bộ mặt trận sẽ có thêm những thông tin, tư liệu, kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. qua đó yêu cầu các đại biểu nghiêm túc tiếp thu các nội dung, lĩnh hội những nét mới, từ đó triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận các cấp ngày càng đạt kết quả cao hơn./.


Trung Anh