Xã Kỳ Hải

  Diện tích 7,64 km2

Diện tích 7,64 km2


Diện tích 7,64 km 2 , dân số 3.665 người; phía bắc giáp xã Kỳ Thọ và Kỳ Ninh, đông giáp xã Kỳ Hà, nam giáp xã Kỳ Châu và Kỳ Hưng, tây giáp xã Kỳ Thư. Trước năm 1945 là các làng: Đồng Nại, Hà Trung, Trung Hạ, Văn Tràng (tổng Hà Trung) và làng Quy Hoà (tổng Đậu Chữ). Sau năm 1945 là xã Trung Hải. Năm 1954 đổi làm xã Kỳ Hải, năm 1977 tách các xóm dân làm muối của Kỳ Hải lập nên xã Kỳ Hà tức 2 làng Hà Trung và Quy Hoà. Xã hiện nay Kỳ Hải có 8 xóm là: Bắc Hải 1, Bắc Hải 2, Nam Hải 1, Nam Hải 2, Sơn Hải, Hải Châu, Hải Vân, Trung Hải.
Tin liên quan