Xã Kỳ Sơn

  Diện tích 90,36km2

Diện tích 90,36km2

Diện tích 90,36km 2 , dân số 6.378 người; phía bắc và tây bắc giáp xã Kỳ Thượng, Kỳ Tây, đông giáp xã Kỳ Lạc, Kỳ Lâm, nam và tây nam giáp huyện Tuyên Hoá (tỉnh Quảng Bình). Trước năm 1945 là các làng Mỹ Lý, Mỹ Sơn, Tân Liệu, Võng Liệu (tổng Vọng Liệu). Cuối năm 1945 nằm trong xã Vọng Trung, năm 1949 nằm trong xã Vọng Sơn. Năm 1954 chia thành 3 xã Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Thượng. Xã Kỳ Sơn là các làng Mỹ Phong và Tân Liệu. Hiện nay xã Kỳ Sơn có 9 xóm là: Sơn Bình 1, Sơn Bình 2, Sơn Bình 3, Sơn Trung 1, Sơn Trung 2, Mỹ Lợi, Mỹ Lạc, Mỹ Tân, Mỹ Thuận.


Tin liên quan