Xã Kỳ Thượng

  Diện tích 130,32km2

Diện tích 130,32km2

Diện tích 130,32km 2 , dân số 6.178 người. Phía bắc giáp xã Cẩm Minh, Cẩm Sơn (huyện Cẩm Xuyên), đông giáp xã Kỳ Tây, nam giáp xã Kỳ Sơn, tây giáp huyện Tuyên Hoá (tỉnh Quảng Bình). Trước năm 1945 là các làng: Đô Hợp, Phúc Môn tổng Vọng Liệu. Cuối năm 1945 là phần đất của xã Vọng Thượng. Năm 1949 nằm trong xã Vọng Sơn. Năm 1954 chia Vọng Sơn làm 4 xã: Kỳ Lạc, Kỳ Lâm, Kỳ Sơn và Kỳ Thượng (Kỳ Thượng là Đô Hợp cũ). Xã Kỳ Thượng có 11 thôn: Bắc Tiến, Tiến Thượng, Trung Tiến, Tân Tiến, Tiến Vịnh, Tiến Quang, Phúc Môn, Phúc Độ, Phúc Thành, Phúc Sơn, Phúc Lập.


Tin liên quan