Danh sách Cán bộ, đảng viên cơ quan Huyện ủy Kỳ Anh ủng hộ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa đền Phương Giai, xã Kỳ Bắc

17:00 12/04/2017

DANH SÁCH

Cán bộ, đảng viên cơ quan Huyện ủy Kỳ Anh ủng hộ kinh phí

tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa đền Phương Giai, xã Kỳ Bắc

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số tiền

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Danh

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

5.000.000đ

2

Trần Đình Tùng

UVTV, Trưởng Ban Tổ chức

3.000.000đ

3

Đặng Xuân Lự

UVTV, Trưởng Ban TG

3.000.000đ

4

Nguyễn Anh Đông

UVTV, Chủ nhiệm UBKT

3.000.000đ

5

Trần Thành Nam

UVTV, Trưởng ban Dân vận

3.000.000đ

6

Nguyễn Xuân Thắng

HUV, Chánh Văn phòng

2.000.000đ

7

Lê Mã Lương

HUV, Phó Ban Tuyên giáo

2.000.000đ

8

Nguyễn Anh Phong

HUV, Phó Ban Dân vận

2.000.000đ

9

Đậu Đình Duẫn

Giám đốc TT BDCT huyện

1.000.000đ

10

Nguyễn T. Hồng Minh

Phó trưởng Ban Tổ chức

1.000.000đ

11

Nguyễn Văn Nam

Phó Chủ nhiệm UBKT

1.000.000đ

12

Cao Xuân Hùng

Phó Chánh Văn phòng

1.000.000đ

13

Võ Thị Sanh

Cán bộ TT BDCT huyện

500.000đ

14

Phạm Thái Hà

Cán bộ TT BDCT huyện

500.000đ

15

Đậu Thị Liên

Chuyên viên Ban Tuyên giáo

500.000đ

16

Nguyễn Văn Hợi

Cán bộ Ban Dân vận

500.000đ

17

Hồ Duy Phương

Chuyên viên Ban Tổ chức

300.000đ

18

Nguyễn Thành Quý

Chuyên viên Ban Tổ chức

300.000đ

19

Nguyễn Anh Sơn

Cán bộ Văn phòng

300.000đ

20

Nguyễn Hữu Tiềm

Cán bộ Văn phòng

300.000đ

21

Lê Đăng Vũ

Kế toán cơ quan

300.000đ

22

Trần Thị Hằng

Cán bộ Văn phòng

300.000đ

23

Nguyễn Quang Đức

Cán bộ Văn phòng Huyện ủy

300.000đ

24

Nguyễn Quý

Cán bộ UBKT Huyện ủy

300.000đ

25

Lương Cẩm Nhung

Cán bộ TT BDCT huyện

200.000đ

26

Đậu Anh

Cán bộ TT BDCT huyện

200.000đ

27

Nguyễn Thị Phượng

Cán bộ Ban Tổ chức

200.000đ

28

Nguyễn Tiến Quân

Cán bộ Ban Tổ chức

200.000đ

29

Trần Thu Uyên

Cán bộ Văn phòng Huyện ủy

200.000đ

Cộng:

32.400.000đ

Bằng chữ: (Ba mươi hai triệu bốn trăm ngàn đồng)Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng