Danh sách Cán bộ, đảng viên cơ quan Khối dân huyện Kỳ Anh ủng hộ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa đền Phương Giai, xã Kỳ Bắc

16:53 16/05/2017

DANH SÁCH

Cán bộ, đảng viên cơ quan Khối dân huyện Kỳ Anh ủng hộ kinh phí

tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa đền Phương Giai, xã Kỳ Bắc

TT

Họ và tên

Chức vụ- Đơn vị

Số tiền

đóng góp

1

Hoàng Văn Bẹ

HUV, Chủ tịch MTTQ huyện

2.000.000

2

Nguuyễn Việt Hùng

HUV, chủ tịch LĐLĐ huyện

2.000.000

3

Nguyễn Thị Thủy

HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

2.000.000

4

Nguyễn Xuân Thành

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

2.000.000

5

Nguyễn Văn Thiềm

Chủ tịch Hội CCB huyện

1.000.000

6

Trần Xuân Vừ

Phó chủ tịch MTTQ huyện

500.000

7

Nguyễn Minh Đức

Phó Chủ tịch Hội CCB huyện

500.000

8

Nguyễn Cao Cường

Phó Bí thư Huyện đoàn

500.000

9

Trần Xuân Hùng

Phó chủ tịch Hội nông dân

500.000

10

Trần Thị Sáng

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện

500.000

11

Nguyễn Thị Vân Anh

Cán bộ Hội LHPN huyện

500.000

12

Phạm Thị Hương

UVBTV Hội nông dân huyện

170.000

13

Dương Thị Anh

Chuyên viên Hội nông dân huyện

130.000

14

Trần Diệu Thúy

Cán bộ MTTQ huyện

230.000

15

Võ Xuân Hiển

Cán bộ MTTQ huyện

180.000

16

Phạm Bá Hoan

Cán bộ Hội CCB huyện

165.000

17

Trần Văn Hiếu

Cán bộ LĐLĐ huyện

150.000

18

Nguyễn Thị Tâm

Cán bộ LĐLĐ huyện

120.000

19

Trần Xuân Thái

Chủ tịch Hội người mù huyện

185.000

20

Nguyễn Văn Chung

Phó Chủ tịch Hội người mù huyện

170.000

21

Nguyễn Thị Hoài

Cán bộ Hội người mù

170.000

22

Nguyễn Thị Thư

Cán bộ Hội người cao tuổi huyện

200.000

Tổng cộng

13.870.000Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng