Danh sách Cán bộ, đảng viên cơ quan UBND huyện Kỳ Anh ủng hộ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa đền Phương Giai, xã Kỳ Bắc

08:41 03/05/2017

DANH SÁCH

Cán bộ, đảng viên cơ quan UBND Kỳ Anh ủng hộ kinh phí

tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa đền Phương Giai, xã Kỳ Bắc

TT Họ và tên Số tài khoản

Số tiền

đóng góp

1 Bùi Quang Hoàn UVBTV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 5.000.000
2 Nguuyễn Tiến Hùng UVBTV, PBT TT Huyện ủy, P CT UBND huyện 3.000.000
3 Dương Thị Vân Anh Phó Chủ tịch UBND huyện 3.000.000
4 Nguyễn Xuân Thủy UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện 3.000.000
5 Lê Văn Trọng HUV, Trưởng phòng NN&PTNT 2.000.000
6 Võ Tá Cương HUV, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện 2.000.000
7 Trần Bá Toàn HUV, Trưởng phòng LĐTBXH 2.000.000
8 Võ Xuân Mão HUV, Q Chánh thanh tra huyện 2.000.000
9 Nguyễn Lộc Hằng Trưởng phòng Văn hóa Thông tin 1.000.000
10 Nguyễn Minh Diễn Trưởng phòng TNMT 1.000.000
11 Trần Thái Sơn Trưởng phòng Tư Pháp 1.000.000
12 Trương Thanh Long Trưởng phòng KTHT 1.000.000
13 Nguyễn Anh Hoan Trưởng phòng Nội vụ 1.000.000
14 Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng Y tế 1.000.000
15 Đặng Thúy Anh Trưởng phòng TCKH 1.000.000
16 Đinh Sỹ Quân Trưởng phòng GD&ĐT 2.000.000
17 Trần Thị Hoài Phó Ban KTXH, HĐND huyện 1.000.000
18 Lê Đình Nhất Phó ban Pháp chế HĐND huyện 1.000.000
19 Trần Mạnh Hải P. Trưởng Đài TT-TH 500.000
20 Nguyễn Đình Tương Phó Phòng LĐTBXH 500.000
21 Võ Xuân Bằng Phó Phòng LĐTBXH 500.000
22 Nguyễn Giang Đông Phó Phòng TNMT 500.000
23 Phan Đức Phú Phó Phòng KTHT 500.000
24 Nguyễn Đức Nhuận Phó phòng GD&ĐT 1.000.000
25 Nguyễn Thị Hải Đường Phó phòng GD&ĐT 1.000.000
26 Nguyễn Thị Cẩm Linh Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND 500.000
27 Phan Quang Vũ Phó Phòng TCKH 500.000
28 Dương Đình Loan Phó Phòng NN&PTNT 500.000
29 Võ Đình Vỵ Chuyên viên phòng TNMT 250.302
30 Phan Công Danh Chuyên viên Phòng LĐTBXH 254.938
31 Lâm Anh Đức Chuyên viên phòng Nội vụ 201.046
32 Trần Hồng Quân Chuyên viên Phòng LĐTBXH 154.973
33 Võ Thị Hoa Hồng Chuyên viên Phòng LĐTBXH 154.973
34 Hồ Văn Nam Chuyên viên phòng NN&PTNT 154.973
35 Nguyễn Sỹ Ba Chuyên viên phòng TNMT 148.923
36 Hoàng Văn Thuật Chuyên viên phòng Thanh tra 139.615
37 Lê Thị Thảo Chuyên viên phòng NN&PTNT 139.615
38 Nguyễn Mỹ Hạnh Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND 139.615
39 Chu Thị Lê Linh Chuyên viên phòng TCKH 139.615
40 Phan Việt Hùng Viên chức phòng KTHT 133.100
41 Trần Thị Thuỷ Chuyên viên phòng TNMT 124.258
42 Nguyễn Thị Dương Chuyên viên phòng Nội vụ 124.258
43 Nguyễn Hà Ngọc Chuyên viên phòng NN&PTNT 124.258
44 Đoàn Hồng Sơn Chuyên viên phòng KTHT 105.619
45 Trần Thị Hồng Hạnh Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND 124.258
46 Phan Văn Thoại Cán bộ phòng VHTT 114.485
47 Nguyễn Thị Hoàng Chuyên viên phòng TCKH 108.900
48 Tô Thị Hà Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND 108.900
49 Hoàng Giang Chuyên viên phòng Nội vụ 92.565
50 Trần Hải Cường Chuyên viên phòng Thanh tra 92.565
51 Trương Thị Hoa Hiếu Chuyên viên phòng TCKH 92.565
52 Hoàng Thị Ngọc Trâm Chuyên viên phòng TCKH 92.565
53 Thiều Minh Phương Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND 103.781
54 Lương Hữu Đạt Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND 103.781
55 Nguyễn Thị Ngọc Bé Chuyên viên phòng Tư pháp 139.000
56 Dương Thị Thanh Lam Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND 46.538
57 Vũ Xuân Lạng Chuyên viên phòng GD&ĐT 300.000
58 Nguyễn Thị Nga Chuyên viên phòng GD&ĐT 180.000
59 Lê Hồng Tiến Chuyên viên phòng GD&ĐT 210.000
60 Nguyễn Tiền Phương Chuyên viên phòng GD&ĐT 290.000
61 Vũ Việt Thành Chuyên viên phòng GD&ĐT 230.000
62 Dương Thị Thúy Nga Chuyên viên Đài TT- TH huyện 150.000
63 Trần Anh Đức Chuyên viên Đài TT- TH huyện 134.000
64 Nguyễn Thị Minh Chuyên viên Đài TT- TH huyện 115.000
65 Nguyễn Trung Anh Chuyên viên Đài TT- TH huyện 105.000
66 Hoàng Thị Hạnh Chuyên viên Đài TT- TH huyện 105.000
67 Phạm Anh Tuấn Chuyên viên Đài TT- TH huyện 105.000
68 Nguyễn Tiến Đèo Chủ tịch Hội chữ thập đỏ 1.000.000
69 Nguyễn Anh Tuấn Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ 500.000
70 Nguyễn Văn Mạnh Giám đốc TT VH-TT,TT,DL 1.000.000
71 Phạm Quốc Ấn Cán bộ TT VH-TT,TT,DL 217.288
72 Nguyễn Duy Trường Cán bộ TT VH-TT,TT,DL 139.615
73 Nguyễn Tiến Minh Cán bộ TT VH-TT,TT,DL 124.258
74 Nguyễn Anh Ba CB HĐ TT VH-TT,TT,DL 100.000
75 Văn Đình Đức CB HĐ TT VH-TT,TT,DL 100.000
76 Phan Công Toàn Giám đốc TT UD KHKT, BVCTVN 1.000.000
77 Phạm Văn Hòa P. Giám đốc TT UD KHKT, BVCTVN 500.000
78 Phạm Thái Chuyên viên TT UD KHKT, BVCTVN 293.073
79 Lê Văn Thông Chuyên viên TT UD KHKT, BVCTVN 273.900
80 Trần Đình Hoàn Chuyên viên TT UD KHKT, BVCTVN 256.795
81 Hoàng Thị Liên Hương Chuyên viên TT UD KHKT, BVCTVN 250.096
82 Nguyễn Bảo Ngọc Chuyên viên TT UD KHKT, BVCTVN 247.863
83 Trần Thị Hoa Chuyên viên TT UD KHKT, BVCTVN 241.164
84 Đặng Thị Thanh Kế toán TT UD KHKT, BVCTVN 212.300
85 Lê Thanh Trúc Chuyên viên TT UD KHKT, BVCTVN 209.633
86 Lê Đăng Minh Chuyên viên TT UD KHKT, BVCTVN 183.150
87 Như Thái Thắng Chuyên viên TT UD KHKT, BVCTVN 168.300
88 Nguyễn Văn Thái Chuyên viên TT UD KHKT, BVCTVN 165.000
89 Nguyễn Thị Hải Vân Chuyên viên TT UD KHKT, BVCTVN 165.000
90 Nguyễn Thị Giang Chuyên viên TT UD KHKT, BVCTVN 165.000
91 Phạm Văn Dũng Trưởng ban BQL các dự án đầu tư XDCB 2.000.000
92 Võ Xuân Thành Phó ban BQL các dự án đầu tư XDCB 500.000
93 Lê Xuân Huy BQL các dự án đầu tư XDCB 201.300
94 Hồ Thị Hải Dung BQL các dự án đầu tư XDCB 146.850
95 Nguyễn Đình Chiến BQL các dự án đầu tư XDCB 165.000
96 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt BQL các dự án đầu tư XDCB 165.000
97 Trần Thanh Minh BQL các dự án đầu tư XDCB 165.000
98 Nguyễn Trinh Hoành BQL các dự án đầu tư XDCB 128.700
99 Nguyễn Anh Tuấn BQL các dự án đầu tư XDCB 146.850
100 Phạm Trung Hải BQL các dự án đầu tư XDCB 128.700
101 Lê Thanh Tân BQL các dự án đầu tư XDCB 128.700
102 Phạm Thanh Hằng CB HĐ Phòng KT-HT 100.000
103 Phạm Minh Ngọc CB HĐ Phòng KT-HT 100.000
104 Nguyễn Ngọc Hợp CB HĐ Phòng TN-MT 100.000
105 Nguyễn Văn Vũ CB HĐ Phòng TN-MT 100.000
106 Trần Bá Cường CB HĐ Phòng TN-MT 100.000
107 Phan Quang Nghĩa CB HĐ Phòng TN-MT 100.000
108 Nguyễn Hoàng Phúc CBHĐ Phòng Nội vụ 100.000
109 Nguyễn Thu Nguyệt CBHĐ Phòng LĐ TB&XH 100.000
110 Ngô Đức Tiến Chi cục thống kê 1.000.000
111 Nguyễn Xuân Hòa Chi cục thống kê 150.000
112 Phan Duy Cường Chi cục thống kê 150.000
113 Đặng Văn Dũng Chi cục thống kê 150.000
114 Nguyễn Thế Hùng CB HĐ Phòng TC-KH 100.000
115 Võ Tiến Vũ CB HĐ phòng ĐPXDNTM 100.000
116 Vũ Hoàng Xuân Hùng CB HĐ phòng ĐPXDNTM 100.000
Tổng cộng 58.572.519

(Bằng chữ: Năm mươi tám triệu năm trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm mười chín đồng).Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng