Ban Dân vận Huyện uỷ Kỳ Anh: Sơ kết công tác hoạt động Dân vận, MTTQ và các đoàn thể 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Ban Dân vận Huyện uỷ  Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có đại diện Ban Dân Vận Tỉnh uỷ cùng đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ.

Ban Dân vận Huyện uỷ Kỳ Anh sơ kết công tác hoạt động Dân vận, MTTQ
và các đoàn thể 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.
Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị
Đồng chí Nguyễn Anh Phong, HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy báo cáo
kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm
và  phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Phong, HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đã trình bày kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Bám sát nhiệm vụ trọng tâm, 6 tháng đầu năm, các cấp ủy Đảng đã tập trung chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, chuyên đề, thông báo kết luận của Trung ương, của Tỉnh; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, củng cố tổ chức, bộ máy cán bộ và phối kết hợp hoạt động cùng MTTQ, các đoàn thể; giao ban định kỳ nghe tình hình và hoạt động của các tổ chức. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lồng ghép tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương,  làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung chăm lo sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Khối dân vận tổ chức làm việc với các xã đăng ký về đích năm 2018 (Kỳ Phong, Kỳ Phú, Kỳ Tiến) để tư vấn, giúp đỡ, đồng hành trong xây dựng Nông thôn mới, chỉ đạo thành công Đại hội hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018-2023, tham mưu cấp uỷ huyện tổ chức sơ kết sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 về công tác Dân vận trong tình hình mới. Triển khai nhiệm vụ phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện uỷ với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và Đồn Biên Phòng Kỳ Khang. Tổng hợp đăng ký, đồng thời chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình "Dân vận khéo", kết quả,  toàn huyện đã có 89 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực và 60 mô hình huy động nguồn lực gắn với xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tập huấn Luật Tín ngưỡng tôn giáo cho hơn 300 cán bộ cốt cán toàn huyện..........

Hội nghị  đã nghe các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới với nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra như; Tiếp tục xây dựng các mô hinh dân vận khéo, thực hiện việc phối hợp giữa Lực lượng Vũ trang và khối dân vận, thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra việc thực hiện xây dựng Nông thôn mới ở các địa phương, chủ động trong công tác tuyên truyền phòng chống cháy rừng, phòng chống mùa mưa bão, phát hiện những đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết một số quần chúng tụ tập đám đông gây rối trật tự công cộng...

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh
​ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị..

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã chỉ đạo Ban Dân Vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cần thực hiện tốt công tác dân vận trong xây dựng Nông thôn mới, tăng cường sự phối kết hợp hoạt động giữa khối đoàn thể và lực lượng vũ trang, đối thoại với nhân dân về những vấn đề bức xúc,  Ban Dân vận Huyện ủy cần tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò, nhiệm vụ tập trung quán triệt và cụ thể hóa các nội dung thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch…của Trung ương, tỉnh, nhất là chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/T.Ư về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”   và Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong đồng bào có đạo".

Đồng chí Trần Thành Nam, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Thành Nam, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ  đã tiếp thu những ý kiến của đại biểu tại hội nghị. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra chỉ đạo, đổi mới cải cách hành chính lề lối tác phong làm việc của cán bộ công chức viên chức, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị của huyện. Trọng tâm chủ yếu là xây dựng Nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng Đảng, cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh công sở văn minh găn liền với với các tiêu chí cụ thể./.


Trung Anh