Ban Đoàn kết Công giáo huyện Kỳ Anh: Sơ kết phong trào thi đua yêu nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc của người công giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tại xã Kỳ Châu, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc của người công giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Hoàng Văn Bẹ, HUV, Chủ tịch UBMTTQ huyện, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Kỳ Châu.

Đại biểu tham dự hội nghị...

Đại biểu tham dự hội nghị...
Các đồng chí chủ trì hội nghị

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của chính quyền các cấp, sự giúp đỡ của Ban Đoàn kết  Công giáo tỉnh, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Kỳ Anh đã đoàn kết một lòng, vận động bà con giáo dân phát huy truyền thống yêu nước, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội quốc phòng an ninh; chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và của giáo hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Đặc biệt, là cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần vào việc ổn định chính trị, an ninh trật tự và chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, cùng đồng hành với dân tộc.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, đồng bào công giáo trên địa bàn huyện Kỳ Anh còn làm tốt công tác từ thiện, tích cực ủng hộ xây dựng các quỹ: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ xã hội, quỹ phòng chống thiên tai, quỹ khuyến hoạch, quỹ bảo trợ trẻ em... Thời gian tới, Ban Đoàn kết Công giáo huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, cùng với huyện nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018. Tăng cường mối quan hệ, phối hợp với Ban Đoàn kết Công giáo các cấp và Hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ, đảm bảo tinh thần đoàn kết, thống nhất, tin tưởng để động viên bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Xây dựng xứ đạo bình yên” “Sống tốt đời, đẹp đạo - kính chúa yêu nước”… tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Thường xuyên nắm bắt kịp thời tình hình an ninh trật tự, dư luận xã hội trong các giáo xứ, xứ họ, tham mưu với MTTQ và cơ quan chức năng giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị chính đáng của bà con giáo dân.

Đồng chí Trần Thành Nam, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thành Nam, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Đoàn kết công giáo huyện trong việc phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo trên địa bàn huyện Kỳ Anh  trong thời gian qua. Phát huy những kết quả đã được, trong thời gian tới, Ban Đoàn kết công giáo huyện  tiếp tục hướng dẫn, động viên bà con giáo dân luôn sống tốt đời đẹp đạo - kính chúa yêu nước; tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của bà con giáo dân,  lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng để bà con giáo dân làm tròn nghĩa vụ  của người công dân, góp phần cùng nhân dân huyện nhà hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.


Thúy Nga, Anh Đức