CÔNG ĐIỆN (khẩn) Về việc chủ động đối phó với Áp thấp nhiệt đới

20:43 09/10/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN KỲ ANH

Số: 12/CĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kỳ Anh, ngày 09 tháng 10  năm 2017

CÔNG ĐIỆN (khẩn)

Về việc chủ động đối phó với Áp thấp nhiệt đới

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, điện:

- Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện;

- Trưởng các phòng, ban, đoàn thể huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã;

- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

Theo tin Áp thấp nhiệt đới của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, vào hồi 13h30 ngày 09/10/2017, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 01 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Do diễn biến khó lường của Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Thực hiện Công điện số 16/CĐ-BCH ngày 08/10/2017 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hà Tĩnh; để chủ động đối phó với các tình huống do Áp thấp và mưa, lũ gây ra; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã khẩn trương thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã:

- Theo dõi diễn biến của Áp thấp nhiệt đới, thông báo báo liên tục trên hệ thống truyền thanh của xã, thôn, điện thoại,... về ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới có gió mạnh kèm theo mưa to từ 200-250mm để mọi người dân biết và chủ động phòng tránh.

- Kiểm tra, kêu gọi tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt là tàu, thuyền nhỏ về nơi tránh trú an toàn; tổ chức sắp xếp, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn; tổ chức sơ tán người dân sống trên lồng bè và những nơi không an toàn trước 18h ngày 09/10/2017; các xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang chủ động cấm biển trước từ ngày 9/10/2017 đến khi hết Áp thấp nhiệt đới;

- Kiểm tra lại Phương án PCTT-TKCN năm 2017, nhất là phương châm “4 tại chỗ”, chủ động triển khai phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn cho người sinh sống ở ven biển, vùng thường ngập lụt, nhất là các xã Kỳ Lạc, Kỳ Lâm, Kỳ Thượng, Kỳ Sơn, Kỳ Hợp, Kỳ Tây, Kỳ Trung, Kỳ Văn, Kỳ Tiến, Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang, Kỳ Hải, Kỳ Thư, Kỳ Hải, Kỳ Châu,...;

- Chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm, những nơi cầu đường bị hư hỏng, đề phòng mưa lớn gây sạt lở làm ách tắc giao thông; bố trí lực lượng kiểm soát giao thông đi lại của nhân dân tại các khu vực ngầm qua sông suối, đường bị ngập,... nhất là các xã Kỳ Lạc, Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Hợp, Kỳ Thượng, Kỳ Trung và Kỳ Tây;

- Chủ động kiểm tra, triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều, kiểm tra và chuẩn bị phương án ứng cứu Đập Gò Đá và Đập Bàu Hóp – Kỳ Thượng; đập Chà Rường – Kỳ Lạc; Đập Khe Sung – Kỳ Lâm,...; tiêu thoát lũ khu vực nuôi trồng thủy sản các xã Kỳ Hải, Kỳ Thọ, Kỳ Thư,...

- Duy trì chế độ thường trực PCTT 24/24 giờ đến khi hết Áp thấp nhiệt đới; phân công cán bộ chỉ đạo các thôn và thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình và thiệt hại gửi cho Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện, qua địa chỉ Email: nongnghiepka@gmail.com để tổng hợp báo cáo cho UBND tỉnh;

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện:

- Triển khai ngay công tác phòng chống Áp thấp nhiệt đới các công trình trụ sở làm việc, bảo vệ tài liệu lưu trữ, phương tiện,...nhất là cơ quan Huyện ủy, Chính quyền, MTTQ và đoàn thể huyện và các cơ quan, trạm y tế, trường học,...

- Thủ trưởng cơ quan Công an, Quân sự, Đồn Biên phòng Kỳ Khang, Điện lực, Bưu điện, Viễn thông huyện bố trí trực 24/24, khẩn trương khắc phục sự cố và chuẩn bị phương án, vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đối phó với mưa, bão;

3. Phòng KT-HT, Ban QL các dự án xây dựng cơ bản huyện kiểm tra và có phương án chỉ đạo cho các đơn vị thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện có kế hoạch và phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và công trình trong bão, lũ.

4. Các phòng, ban UBND huyện theo chức năng nhiệm vụ của mình tham mưu cho UBND huyện trong điều hành PCTT-TKCN, bám cơ sở theo Quyết định 270 của BTV Huyện ủy để chỉ đạo các xã;

5. Đề nghị các Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở theo Quyết định 270 của BTV Huyện ủy chủ động trực tiếp xuống cơ sở để đôn đốc, chỉ đạo triển khai các biện pháp đối phó với Áp thấp, lũ, lụt; Chỉ đạo các xã, các cơ quan, đơn vị hoãn tất cả các cuộc họp (trừ họp bàn về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn) để tập trung phòng chống Áp thấp nhiệt đới, bão, lụt.

6. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện thường xuyên thông báo diễn biến của Áp thấp, mưa lũ và chỉ đạo của các cơ quan chức năng để các tổ chức, cá nhân toàn huyện biết chủ động phòng tránh.

7. Thường trực, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN, Văn phòng HĐND-UBND huyện tổ chức theo dõi, tổng hợp diễn biến của bão, mưa lũ; đôn đốc các xã triển khai thực hiện các biện pháp đối phó với bão, mưa lũ. Báo cáo kịp thời cho Văn phòng PCTT-TKCN tỉnh và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện để chỉ đạo xử lý các tình huống cấp bách./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban chỉ huy PCTT&TKCNtỉnh;

- Văn phòng PCTT&TKCNtỉnh;    Để BC;

- Đ/c Lê Văn Sao – GĐ CA tỉnh;

- TT Huyện ủy;

- Đoàn công tác theo QĐ 270 của BTV HU;

- Văn phòng TT BCH PCTT-TKCN huyện;

- Lưu: VT, PCTT.

- Gửi: Bản giấy và điện tử./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Quang HoànÝ kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng