Hội Cựu Chiến binh huyện Kỳ Anh: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2107.

17:00 14/11/2017

Sáng ngày 14/11, Hội Cựu Chiến binh huyện Kỳ Anh phối hợp với Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện  đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2017 cho các đồng chí cán bộ, Chi hội trưởng ở cơ sở. Dự lớp tập huấn có các đồng chí Đặng Xuân Lự, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Nguyễn Anh Phong, HUV, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thiềm, Chủ tịch Hội CCB  huyện Kỳ Anh khai mạc lớp tâp huấn.

Tại lớp tập huấn,  các học viên được trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản về tình hình thời sự trong thời gian qua; công tác tuyên giáo của Hội Cựu Chiến binh các cấp; Công tác giáo dục, tuyên truyền cổ động ở cơ sở; Công tác kiểm tra giám sát của ban chấp hành và Ban Kiểm tra Hội Cựu Chiến binh các cấp; Công tác văn phòng và một số hướng dẫn về công tác hội.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn.
Đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Đồng chí Đặng Xuân Lự, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
nói chuyện một số chuyên đề tại lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm trang bị thêm cho đội ngũ cán bộ Hội Cựu Chiến binh ở cơ sở nắm rõ hơn về công tác chính trị tư tưởng, công tác giáo dục tuyên truyền, thi đua khen thưởng, văn hóa văn nghệ và các công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể,  nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, lý luận chính trị, lòng yêu nước, yêu quê hương, tình cảm cách mạng cho cán bộ, hội viên và nhân dân, góp phần xây dựng Hội Cựu Chiến bình trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo nên sự  nhất trí, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cán bộ, hội viên và nhân dân./.


Thúy Nga, Anh Đức