Đại hội Đảng bộ xã Lâm Hợp lần thứ nhất. Nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Sáng nay 19/5, Đảng bộ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên sau khi sát nhập 2 xã Kỳ Lâm và Kỳ Hợp thành xã Lâm Hợp. Tham dự Đại hội có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, PBT huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Văn Dũng PCT-UBND huyện; thành viên đoàn công tác chỉ đạo xã.

Chủ trì Đại hội

Đại biểu tham dự

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cho thấy. Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất xã hội năm 2019 (288 tỷ đồng) tăng 1,8 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng/năm; Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tích cực: Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng từ 13,3% lên 15,5%, Thương mại - Dịch vụ tăng từ 22,5 %  lên 24%  Nông - lâm nghiệp từ 64,2 % giảm còn 60,5%.

Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng có bước phát triển: Giá trị sản xuất bình quân hàng năm 105%. Một số ngành nghề phát triển khá như nghề mộc, sản xuất vật liệu xây dựng, sữa chữa cơ khí, điện dân dụng vv. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nguồn thu tại xã tỷ lệ thu hàng năm trên 1 tỷ đồng. Hoạt động tín dụng ngân hàng có hiệu quả; tổng dự nợ 3 ngân hàng đến nay là 156,512 tỷ.

Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm. Xã Kỳ Lâm năm 2017 đạt chuẩn nông thôn mới; xã Kỳ Hợp đạt 14/20 tiêu chí. Sau sáp nhập xã Lâm Hợp đạt 15/20 tiêu chí. Huy động nguồn vốn được hơn 58,4 tỷ đồng đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn; thành lập 5 doanh nghiệp, 3 Hợp tác xã và 10 THT. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, có chiều sâu. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh thi đậu vào các trường ngày càng cao; Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm hơn.

Đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị, làm tốt công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân ngày được nâng lên. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 88%, phát triển dân số tự nhiên 2,4%. Triển khai chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội kịp thời, đúng đối tượng, trong 5 năm đã vận động 6,3 tỷ đồng, trao 16.700 suất quà, xây dựng Quỹ người nghèo đạt 177 triệu đồng. Làm mới, nâng cấp 77 nhà ở hộ nghèo, hộ chính sách; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo bình quân hàng năm giảm 11%.

Duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cụm An toàn làm chủ. Trong 5 năm có 54 thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Hằng năm xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị tốt phương án 4 tại chổ, khắc phục kịp thời hậu quả sau bão lũ ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Đ/c Phan Văn Duẫn, HUV, Bí thư Đảng bộ xã Lâm Hợp phát biểu tại Đại hội

Trong 5 năm đã cử đi đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho 28 đồng chí. Thực hiện việc luân chuyển 08 đồng chí. Đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ, làm tốt công tác phân công cán bộ, đảng viên phụ trách các cụm dân cư. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới. Trong 5 năm, giới thiệu 70 quần chúng tham gia học lớp cảm tình Đảng, kết nạp 58 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển Đảng chính thức 53 đồng chí, tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 77 đồng chí. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giải quyết các chính sách cho cán bộ, đảng viên theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc theo Quy định của Điều lệ Đảng. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức hội thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Toàn xã đã xây dựng được 65 mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh xã nhà.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, PBT huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả của Đảng bộ và nhân dân xã Lâm Hợp đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí phó Bí thư thường trực huyện ủy cũng nhấn mạnh, mục tiêu và chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới là nặng nề; đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân xã Lâm Hợp phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, với những giải pháp đột phá, năng động, sáng tạo. Trọng tâm là lãnh đạo tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đó là cơ sở để xã Lâm Hợp tiếp tục phát triển hiệu quả, bền vững.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa 1, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại Đại hội. Theo đó, đồng chí Phan Văn Duẫn, HUV, Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ qua tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tuyệt đối ./.


Anh Đức