Đảng bộ xã Kỳ Châu tổ chức thành công đại hội lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng nay ngày 20/5, Đảng bộ xã Kỳ Châu đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Vân Anh, phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo xã Kỳ Châu và 126 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Chủ trì Đại hội

Đại biểu tham dự

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, Đảng bộ xã Kỳ Châu đã vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu NQ đại hội Đảng bộ xã khóa XXVII với những kết quả nổi bật: huy động các tổ chức trong hệ thống chính trị xã hội, tập trung lãnh đạo xây dựng hoàn thành 20/20 tiêu chí đạt xã nông thôn mới vào năm 2016. Tổng thu nhập toàn xã năm 2019 đạt 129,6 tỷ đồng, tăng 1,5% lần so với năm 2015. Cơ cấu thu nhập có chuyển biến tích cực. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng từ 15% năm 2015 lên 18,4% năm 2019; Thương mại, dịch vụ, xuất khẩu lao động tăng từ 73% lên 74,1%; nông - ngư nghiệp giảm từ 12% cuống còn 7,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 38,45, triệu đồng/người/năm, tăng 8,45 triệu đồng/người/năm so với năm 2015. Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Giá trị thu nhập từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 23,9 tỷ đồng năm 2019, tăng 10,9 tỷ so với 2015. Trong 5 năm qua đã thành lập mới 05 doanh nghiệp, 05 HTX, xây dựng thành công 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu,19 mô hình vườn mẫu đạt chuẩn. Làm mới và nâng cấp trên18 km đường giao thông nông thôn; 7,8 km kênh mương nội đồng và trên 4m rãnh thoát nước, 18km đường điện chiếu sáng… Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các hoạt động văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh luôn được quan tâm.

Công tác xây dựng Đảng về hệ thống chính trị vững mạnh, nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 15 đảng viên mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với với NQ TW 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn dảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững nguyên tắc của Đảng trong công tác và sinh hoạt nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể.

Tại đại hội, BCH xã Kỳ Châu đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới: tăng cường, xây dựng và chỉnh đốn đảng; đỏi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung cao mọi nguồn lực tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại, dịch vụ, xây dựng. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị. Tăng cường công tác cải cách hành chính, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng… Phấn đấu xây dựng xã Kỳ Châu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và phát triển theo hướng đô thị.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đ/c Nguyễn Tiến Hùng - phó Bí thư TT huyện ủy biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Kỳ Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế Đảng bộ cần khắc phục, đề nghị Đảng bộ xã Kỳ Châu thực hiện một số nội dung trọng tâm: Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo đồng thuận cao trong Đảng bộ và nhân dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tinh thần tiên phong gương mẫu của cán bộ Đảng viên. Thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả của hoạt động Chi bộ. Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tập trung hiệu quả trong phát triển kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tăng cường cải cách hành chính. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội…

Với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, đại hội Đảng bộ xã Kỳ Châu lần thứ XXVIII đã bầu 13 đ/c vào BCH mới nhiệm kỳ 2020 -2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH huyện Đảng bộ khóa XXVI sắp tới ./.


Thuý Nga, Anh Đức