Đảng bộ xã Kỳ Châu tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đảng bộ xã Kỳ Châu vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triền khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, cùng các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo xã Kỳ Châu.

Đảng bộ xã Kỳ Châu vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triền khai nhiệm vụ năm 2019.  Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, cùng các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo xã Kỳ Châu.

Đại biểu tham dự hội nghị..

Năm 2018, được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo nền kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển khá. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tổng thu nhập toàn xã  trên 116 119,441 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 35,5 triệu đồng/năm. Thu ngân sách ước đạt 37.761triệu đồng tăng 264.428 triệu đồng so với năm 2917. Xây dựng được nhiêu mô hình kinh tế chăn nuôi. Lĩnh vực giáo dục, y tế, dân số - KHHGĐ, lao động việc làm, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được quan tâm chú trọng.

Đ/c Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Châu báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng tại hội nghị...

Đảng bộ xã thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên thông qua việc tuyên truyền chủ trương, chính sách tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chỉ thị, Nghị quyết được quán triệt, triển khai kịp thời, chỉ đạo các chi bộ, đảng viên nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nâng cao phê bình và tự phê bình, khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Nghị quyết TW 4 khóa XII. Qua đánh giá phân loại đảng viên năm 2018, có 21 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 19,8%; 85 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 76,6% và 05 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 4,5%. Tổ chức trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng trở lên cho 9 đồng chí; tiếp nhận sinh hoạt đảng cho 12 đồng chí, giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng cho 9 đồng chí, cở 06 đồng chí học trung cấp chính trị, chuyển đảng chính thức cho 03 đồng chí, kết nạp 02 quần chúng ưu tú vào đảng, 4 đồng chí tham gia học lớp đảng viên mới..

Đ/c Dương Thị Vân Anh, UVBTV, PCT TT HĐND  huyện Kỳ Anh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết...

Tại hội nghị bên cạnh việc chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục, Đảng bộ xã Kỳ Châu đã đề ra các mục tiêu giải pháp thực hiện trong năm 2019: Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống cho nhân dân. Huy động tối đa mọi nguồn lực trong nhân dân để phát triển mạnh về hạ tầng - kinh tế xã hội; giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, xã hội, xây dựng nếp sống văn minh.

Tại hội nghị, Đảng bộ xã Kỳ Châu đã trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Minh Hoàn và tặng giấy khen cho 02 tập thể và 06 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018.


Thúy Nga, Phạm Tuấn


Tin liên quan