Đảng bộ xã Kỳ Tiến tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng nay ngày 22/5, Đảng bộ xã Kỳ Tiến đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, phó Giám đốc sở văn hóa thông tin Hà Tĩnh; Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy; các đồng chí trong đoàn công tác 1447 chỉ đạo xã Kỳ Tiến; các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã và 129 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 248 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đ/c Phạm Văn Long, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Tiến nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Đại biểu tham dự

Trong 5 năm qua, xác định phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, xuyên suốt, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị và đặc biệt sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân nên đã được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 220 tỷ đồng, tăng 56 tỷ đồng so với năm 2015. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng từ 23% năm 2015 lên 25% năm 2019; thượng mại-  dịch vụ tăng từ 39% năm 2015 lên 40% năm 2019. Thu nhập bình quân đầu ngườ năm 2019 đạt 35,30 triệu đồng/người, tăng 9,27 triệu đồng so với năm 2015. Tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi, đổi mới hình thức sản xuất, xây dựng các HTX, THT, doanh nghiệp, 5 năm qua đã thành lập được 16 doanh nghiệp, 05HTX, 30 THT và 51 mô hình phát triển sản xuất; đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập. Triển khai xây dựng cánh đống mẫu, cách đồng một giống với diện tích 100ha, từng bước định hướng sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị sản phẩm. Tổng sản lượng lúa năm 2019 đạt 5.184 tấn, tăng 326 tấn so với năm 2015. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến rõ rệt. Cải cách thủ tục hành chính được coi trọng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền từ xã đến cơ sở thôn, xóm được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Tổng nguồn vốn đầu tư hạ tầng trên đia bàn đạt 111 tỷ đồng, xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội, từng bước đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Năm 2018 xã Kỳ Tiến đạt chuẩn nông thôn mới, có 2/8 khu dân cư đạt khu dân cư kiểu mẫu. Công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân không ngừng được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng được coi trọng và có chuyển biến tích cực. Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm, chủ động nắm bắt và xử lý kịp thời những phức tạp phát sinh từ cơ sở; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 19 đảng viên mới.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kì qua, nhiệm kì 2020-2025, Đảng bộ xã Kỳ Tiến đề ra mục tiêu, nhiệm vụ là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh toàn diện.

Phát huy tiềm năng, lợi thế, khai thác mọi nguồn lực của địa phương; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - thương mại - dịch vụ; xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt , tập trung xây dựng xã Kỳ Tiến đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng giá trị sản xuất 389.97 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người từ 60- 65 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 69% ; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 0,5% đến 1%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 97%; Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt chuẩn 100%; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt  được thu gom, xử lý đạt 98%; Xây dựng 06 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; Xây dựng xã  đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024. Hàng năm có từ 85- 90% trở lên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và 10 -15% hàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có từ 85 - 90% chi bộ trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm kết nạp từ 10 - 12 đảng viên mới.

Phát biểu tại đại hội đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Tiến đã đạt được trong nhiệm kì qua, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và phương hướng cần khắc phục trong nhiệm kì tới. Đồng chí  nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đó là: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. Áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đưa các loại giống cây trồng, con giống có năng suất, giá trị kinh tế cao để nâng cao giá trị sản xuất. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả công tác an sinh xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng TCCS Đảng phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí và Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Văn Long được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Tiến nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội cũng đã  bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Anh lần thứ XXVI./.


Thuý Nga, Anh Đức