Đảng bộ xã Kỳ Văn đại hội lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025

12:17 27/05/2020
Sáng ngày 26/5 Đảng bộ xã Kỳ Văn tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo xã Kỳ Văn.

Lãnh đạo xã Kỳ Văn trình bày báo cáo chính trị của BCH khóa XXII

Đại biểu tham dự

Nhiệm kỳ qua, xác định mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2015 - 2020 là tập trung các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Kỳ Văn đã đề ra các khâu đột phá, đó là khai thác tối đa các tiềm năng lợi thế về đất đai, kinh tế vườn rừng; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng, phát triển các loại hình tổ chức sản xuất; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhờ thực hiện cơ cấu cây trồng hợp lý, áp dụng các biện pháp thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nên tổng sản lượng lương thực đạt năm 2019 của Kỳ Văn đạt 3.975 tấn, bằng 110,2% so với chỉ tiêu đại hội. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 67,8 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Trong phong trào làm GTNT, kênh mương thủy lợi nội đồng Kỳ Văn đã làm mới được 33 km đường GTNT, xây dựng 11km kênh mương bê tông, 2 cầu phục vụ dân sinh; huy động được hơn 67,8 tỷ đồng để đầu tư, xây dựng các công trình ,trường học, trạm y tế, nhà văn hoá các thôn... Xác định xây dựng nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, Kỳ Văn đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến gần 32.000m 2 đất và 2.000m 2 đất để mở rộng đường giao thông; làm mới 24,4km đường điện thắp sáng đường quê, 13 vườn mẫu;  thành lập 06 doanh nghiệp xây dựng, 4 HTX và 28 tổ hợp tác. Thương mại - dịch vụ chuyển biến khá giá trị sản xuất thương mại dịch vụ đạt 101,7 tỷ đồng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Cùng với sự phát triển vượt bậc của nông nghiệp, công nghiệp - TTCN ngày càng được đầu tư phát triển. Kỳ Văn tập trung phát triển các mô hình kinh tế theo hướng đa cây, đa con, hiện toàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tổng hợp, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Đến nay, cơ sở vật chất ngày một khang trang, kết cấu hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được đầu tư phát triển. 100% thôn có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng và các công trình văn hóa phúc lợi công cộng khác được xây dựng; các trường học cao tầng đáp ứng đủ trường cho con em học tập, 2 trường tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng dạy và học ngày một nâng lên tỷ lệ lên lớp hàng năm của các bậc học đạt 100%, tỷ lệ lên lớp hàng năm bậc THPT đạt 98%, số em đậu vào các trường đại học, cao đẳng, THCN ngày một nhiều. Số học sinh giỏi các cấp học năm sau cao hơn năm trước.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Kỳ Văn luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các chi ủy đã lồng ghép việc học tập vào các phong trào thi đua, biến nhận thức thành việc làm cụ thể, thiết thực của địa phương mình, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Kỳ Văn đã giới thiệu 81 quần chúng tham gia học lớp cảm tình đảng, bồi dưỡng kết nạp 27 đảng viên mới đạt 67,5% chỉ tiêu đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Kỳ Văn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế Đảng bộ cần khắc phục, đề nghị Đảng bộ xã Kỳ Văn thực hiện một số nội dung trọng tâm: Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo đồng thuận cao trong Đảng bộ và nhân dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tinh thần tiên phong gương mẫu của cán bộ Đảng viên. Thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả của hoạt động Chi bộ. Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tập trung hiệu quả trong phát triển kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tăng cường cải cách hành chính. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội…

Với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, đại hội Đảng bộ xã Kỳ Văn lần thứ XXIII đã bầu 14 đ/c vào BCH mới nhiệm kỳ 2020 -2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH huyện Đảng bộ khóa XXVI sắp tới ./.


Thuý Nga, Anh Đức