Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 9.

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 9. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 9.  Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 9.

Đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đã thông qua quy định về phân cấp quản lý cán bộ; đề án đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2018.

Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch TT HĐND  huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đồng tình cao với các nội dung dự thảo các quy định, đề án về phân cấp quản lý cán bộ; đề án đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2015. Với mục tiêu đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, gắn với thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ hóa có đủ phẩm chất, năng lực và tránh nhiệm, đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, chủ  động, phát hiện và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Góp phần xây dựng huyện nhà phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biêu tại hội nghị,  đồng chí Bùi quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nêu lên một số vấn đề như cần nghiên cứu thêm các văn bản dự thảo nghị quyết, tìm ra nguyên nhân để có các giải pháp cơ bản; quy định về chính sách đối với cán bộ; điều chỉnh lại các văn bản, soát xét lại nội dung của các dự thảo...; Trước mắt, chỉ đạo tập trung thu hoạch lúa vụ Hè Thu nhan gọn, tránh mưa bão, vận động nhân dân tích cực sản xuất vụ Xuân; tập trung thu ngân sách; rà soát các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung đầu tư xây dựng kênh mương nội đồng; Tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động ở các đền chùa; công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, tập trung kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Chú trọng hướng dẫn xử lý các tồn đọng về đất đai, khai thác tài nguyên đất đai, khoáng sản trái phép, hướng dẫn xử lý rác thải. Hoàn chỉnh phương án quản lý bổ nhiệm các chức danh về giáo dục và hoàn chỉnh cơ sở vật chất trường TH và THCS Kỳ Hải; Hoàn thiện công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn...

Đồng chí Trần Đình Gia , Đại biểu Quốc hội , TUV , thư Huyện y kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy đã  nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tập trung chỉ đạo sản xuất, thu hoạch Hè Thu, triển khai sản xuất vụ Đông; Chủ động các phương án phong, chống thiên tai, phòng chống cháy nổ; Đôn đốc tiến độ xây dựng nông thôn mới; Tăng cường công tác quản lý chất lượng xây dựng các công trình, quy hoạch và trật tự xây dựng; Thực hiện các biện pháp nhằm tăng thu ngân sách;  Hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị đảm bảo đúng trình tự, quy định và phát huy hiệu quả  sau sáp nhập; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; Tập trung giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, phản ánh của người dân; tổ chức đối thoại với một số hộ dân; chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn huyện; Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, trọng tâm là phê duyệt đề án cấp xã; sữa đổi, bổ sung Quy định về công tác quản lý cán bộ; Quy định một số chính sách đối với cán bộ, đảng viên; hoàn chỉnh đề án để ban hành Nghị quyết phát triển đảng viên. Tiếp tục thực hiện quy trình công tác cán bộ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.../.


Thúy Nga, Anh Đức