Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Về phía điểm cầu huyện Kỳ Anh các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban đảng; Trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; Bí thư đảng ủy chi ủy cơ quan trực thuộc. Các đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Tiến Hùng, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì điểm cầu huyện Kỳ Anh.

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.  Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Về phía điểm cầu huyện Kỳ Anh các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban đảng; Trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; Bí thư đảng ủy chi ủy cơ quan trực thuộc. Các đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Tiến Hùng, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì điểm cầu huyện Kỳ Anh.

Hội nghị trực tuyến
Điểm cầu huyện Kỳ Anh
Đại biểu tham dự

Tại hội nghị, các đại biểu đã được PGS.TS Bùi Đình Phong, nguyên giảng viên Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia cung cấp các thông tin cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Chuyên đề nói trên nhằm tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; đồng thời tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.


Anh Đức


Tin liên quan