UBND xã Kỳ Châu: Tổng kết xây dựng Nông thôn mới và các phong trào thi đua năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Sáng ngày 8/2, UBND xã Kỳ Châu,  huyện Kỳ Anh đã  tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện,  Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Đoàn Công tác  270 chỉ đạo xã Kỳ Châu cùng  lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện đã tới dự.

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết.
Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết.

Năm 2017, Đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Châu xác định thực hiện nhiệm vụ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là mục tiêu quan trọng, lâu dài nên đã quyết tâm, đồng sức, đồng lòng cùng nhau xây dựng thành công, giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới và đưa phong trào nông thôn mới ngày một đi lên. Cùng với đó,  xã Kỳ Châu cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền tới toàn thể người dân nên đã phát huy được nội lực, huy động sức dân vào xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến trong đời sống cũng như bộ mặt nông thôn. Sau một thời gian thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng thời, huy động được nhiều nguồn lực đầu tư, kết cấu hạ tầng có bước phát triển, nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, Kỳ Châu giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại biểu tham dự hội nghị

Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đã tập trung huy động nuồn lực xây dựng nông thôn mới với số tiền 8.018 triệu đồng. Đến nay, xã Kỳ Châu thành lập mới 26 mô hình lớn nhỏ, trong đó xuất hiện các mô hình doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm. Phát triển mạnh các hình thức tổ chức sản xuất, năm 2017, xã đã duy trì và tiếp tuc chuyển đổi hoạt động nâng cao  kinh tế. Đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,91%. Về xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yêu cũng được đầu tư xây dựng với tốc độ nhanh, làm thay đổi bộ mặt mới cho nông thôn, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội. Về lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường cũng được quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Công tác chỉnh trang nông thôn, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu luôn được chú trọng, nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân, theo phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đã từng bước làm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân, để người dân thực sự hiểu rõ chương trình xây dựng nông thôn mới thuộc về nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực  HĐND huyện đã trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào năm 2017 cho nhân dân và cán bộ xã Kỳ Châu.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, PCT UBND huyện;
Dương Thị Vân Anh, UVBTV, PCT Thường trực  HĐND huyện
trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào năm 2017 cho nhân dân và cán bộ xã Kỳ Châu.
Đồng chí Nguyễn Thanh Đương, Phó Chủ tịch LĐLĐ  huyện  trao cờ  của LĐLD  tỉnh cho
công đoàn UBND xã Kỳ  Châu , đơn vị vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2017.

Tại hội nghị tổng kết, các đồng chí lãnh đạo huyện và UBND xã Kỳ Châu đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Các đồng chí lãnh đạo huyện và UBND xã Kỳ Châu trao giấy khen cho
​ các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017.
Các đồng chí lãnh đạo huyện và UBND xã Kỳ Châu trao giấy khen cho
​ các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017.


Thúy Nga