Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh: Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Những năm qua, cán bộ, viên chức Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên diện rộng, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong huyện.

Sau thực hiện NQ 903 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính, Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh phải đối diện với nhiều khó khăn khi lực lượng mỏng, hoạt động trên địa bàn rộng, kinh phí dành cho chương trình mục tiêu hạn hẹp; thiếu cán bộ chuyên môn có trình độ. Trong bối cảnh đó, Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong toàn huyện triển khai thực hiện các chương trình dự án về phòng, chống dịch bệnh theo kế hoạch đề ra. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và xây dựng phương án khoanh vùng, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến y tế cơ sở ở huyện Kỳ Anh.

Bên cạnh đó, Trung tâm  y tế huyện Kỳ Anh còn tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân, với nhiều hình thức như: Tuyên truyền lưu động, xây dựng hệ thống pa nô, áp phích, phát tờ rơi.. Qua đó, cung cấp kiến thức cơ bản cho nhân dân về các loại dịch bệnh, giúp người dân thay đổi thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khỏe... Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai thực hiện đồng bộ. Phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch bệnh, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ trong độ tuổi. Vận động nhân dân tham gia các biện pháp phòng, chống dịch bệnh từ gia đình, như thực hiện ăn chín, uống sôi, ngủ màn, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải; không chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới gầm sàn nhà ở... Đặc biệt, khi có dịch bệnh xảy ra, Trung tâm đã huy động lực lượng có mặt tại địa bàn để trực tiếp điều tra, khoanh vùng, xử lý kịp thời các ca bệnh; tuyên truyền; khám sàng lọc phân loại để điều trị; phun khử trùng bằng hóa chất tại vùng dịch...

Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh còn triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế như: Phòng, chống lao, phòng chống bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe cộng đồng...Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Duy trì nề nếp công tác tiêm chủng mở rộng ở 21 xã  trong toàn huyện. Trong năm, đã có 99,7% số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đủ các loại vắc xin…... góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Vườn cây thuốc nam ở các trạm y tế.

Ngoài  nhiệm vụ chuyên môn về xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ về y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh còn phối hợp với các xã và trạm y tế cơ sở thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe; triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về công tác DS – KHHGĐ, triển khai hệ thống giám sát dịch bệnh một cách thường xuyên, tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, chủ động giám sát các chỉ số dự báo dịch, phát hiện sớm và xử lý kịp thời có hiệu quả.

Đầu tư xây dựng trạm y tế cơ sở từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bà con nhân dân.

Với những kết quả đạt được, Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh đang tiếp tục đầu tư mũi nhọn để phát huy, nâng cao năng lực, thế mạnh cho các đơn vị y tế dự phòng, để y tế dự phòng không chỉ thực hiện nhiệm vụ bị động, mà còn chủ động cung cấp dịch vụ. Đẩy mạnh ứng dụng tin học để phát triển hệ thống quản lý thông tin y tế ngay từ tuyến xã, phát triển y học dự phòng phải gắn liền với y học điều trị để tạo thành sức mạnh tổng hợp, phát huy tối đa điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện, trang thiết bị phục vụ hiệu quả cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Có thể khẳng định rằng, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với những cố gắng của mình, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.


Mạnh Hải